Hovedsponsor:
Preben Jørgensen Huse A/S
Øvrige sponsorer:
Sponsorer
Hummel
Omann Jun. Møbelfabrik A/S
Domino A/S
Preben Jørgensen Huse, Ølholm A/S
LILLEBOinventar.dk
Unicon A/S
EDC Mæglerne / Tørring Ejendomkontor
Skovtek A/S
Ølholm El A/S
Jelling Trælast A/S
HTH Køkkenforum Vejle A/S
OK/Superbrugsen Tørring
Stark Vejle
Langskovhallen
Alke-Kjøngerskov VVS
Bagges ure guld & sølv
Bekan Lindved
Benny Hansen
Bio Hjørnet Tørring
Statoil Tørring
Ib og Kaj Christensen
Estatemæglerne Tørring
Et Godt Hjem Uldum
Steens Auto Tørring
Østjysk Skindcenter
Tørring Boghandel
Vonge Kro
Vonge Planteskole
EDC Mæglerne / Tørring Ejendomkontor
Sydbank
Faxe Kondi
Tørringhus
AKV Byg
Select
Knold og Tot
Lindana
Tømrermester Erling Svarrer
Danske Bank
Tørring vvs og Pejsecenter
Hundsbæk & Henriksen A/S
Vindelev Blindrammefabrik
Superbrugsen Tørring
Bitte Sko
Brillemanden Tørring
Byens Frisør
Bestyrelsens referater

År 2016

År 2015

År 2014

År 2013

År 2012

År 2011

År 2010

År 2009

Alkohol politik

ALKOHOL_POLITIKDa vi må erkende, at alkohol er en del af vort samfund, finder vi det på sin plads, at vi i Ølholm Boldklub (ØB) har en alkoholpolitik. Vi mener, at vi som forening med kontakt til mange unge mennesker, har et ansvar for, at børn og unge får et fornuftigt forhold til alkohol.

Det er bestyrelsens holdning, at trænere og øvrige ledere i ØB kan være med til at præge børns opfattelse af, hvad et fornuftigt forhold til alkohol er.

Da det ved lov er forbudt at sælge alkohol til unge under 18 år, vil ØB i samarbejde med Langskov hallen arbejde for, at unge under 18 år ikke kan købe alkohol i Langskov hallens Cafeteria.

 

Unge under 18 år må IKKE indtage alkohol på Ølholm stadions arealer i forbindelse med udførelsen af en aktivitet under ØB. Der må heller ikke sælges alkohol til unge under 18 år i forbindelse afholdelse af diverse festarrangementer, f.eks. foldboldafslutningsfest og byfest.

Hvis man i ØB-regi er til et stævne i en anden by, er det også vigtigt, at man overholder den arrangerende klubs alkoholpolitik. Bestyrelsen forventer naturligvis, at ledere omgås alkohol på en sober måde, så længe lederne har et ansvar for medlemmer af ØB. Samme forventning har bestyrelsen til både ledere og medlemmer ved stævner, på ture og lignende samt under transporten i f.eks. bus eller tog.

Hvis man som chauffør har med børne- eller ungdomsmedlemmer at gøre, henstiller vi til, at al alkoholindtagelse undlades. Dette gælder selvfølgelig også andre, der kører – herunder forældre. HUSK: Spirituskørsel politianmeldes.

ØB vil under ingen omstændigheder tolerere brug eller salg af doping eller narkotiske stoffer blandt klubbens medlemmer. Hvis ØB får kendskab til brug eller salg af doping eller diverse narkoprodukter, er det lig med eksklusion af ØB. Ved enhver overtrædelse om brug af stoffer, rettes der henvendelse til SSP og salg af stoffer anmeldes til politiet.

ØB forventer, at ØB-ledere, medlemmer samt forældre alle har et fælles ansvar. Endvidere forventes, at det er legitimt, at viden om overtrædelse af klubbens politik for alkohol, doping samt stoffer, gives videre til klubbens ledelse.

Al overtrædelse af ovenstående politik skal forelægges ØB's bestyrelse og repressalier heraf træffes helt og holdent af ØB's bestyrelse.

Ovenstående alkoholpolitik tiltrædes af den samlede bestyrelse. Det er bestyrelsens hensigt, at politikken evalueres en gang om året med henblik på at vurdere, om politikken overholdes og virker efter hensigten.